ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน

#โรงเรียนวิทยาสาธิตรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีการศึกษา 2567 โปรแกรมทั่วไป, โปรแกรม IEP อนุบาล 2-3 , ป. 1 และห้องโครงการวิทย์คณิต ป. 4 -6 (รอบแรก)

👉กำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567