ข่าวประชาสัมพันธ์

เด็กหญิงนันท์นิชา ธรรมธวัชวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนคนดีศรีภูเก็ต”

โรงเรียนวิทยาสาธิต #ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงนันท์นิชา ธรรมธวัชวงษ์ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น “เยาวชนคนดีศรีภูเก็ต” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบ ร่วมกับ จังหวัดภูเก็ต