ข่าวประชาสัมพันธ์

ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต

โรงเรียนวิทยาสาธิต ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงธนัชพร เจื้อยสกุล ❤️❤️

🎉🎉 ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งจาก ชมรมส่งเสริมวัฒนธรรมเด็กและเยาวชนต้นแบบให้เป็น “ ทูตวัฒนธรรมผ้าไทยแห่งชาติ จังหวัดภูเก็ต “ เนื่องในวันผ้าไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566 🎉🎉