การติดตามผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา

โรงเรียนวิทยาสาธิตยินดีต้อนรับ นางจิตฤดี ขวัญพุฒ รองหัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้ติดตาม สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ (สกร.) กะทู้ และโรงเรียนในสังกัดเอกชน 16 โรงเรียน ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนติดตามผลการขับเคลื่อนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 ทางโรงเรียนจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ