กิจกรรมของพี่ประถม

กิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหาร

กิจกรรมก่อนปิดภาคเรียน #กิจกรรมการจัดโต๊ะอาหารและมารยาทบนโต๊ะอาหาร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เป็นกิจกรรมในการพัฒนาบุคลิกภาพของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการเข้าสังคม