ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ห้องเรียนทั่วไป