ข่าวประชาสัมพันธ์

ผ่านการสอบคัดเลือกศึกษาต่อ ม.1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องเรียนทั่วไป