ข่าวประชาสัมพันธ์

คนเก่งวิทยาสาธิต (2566)

โรงเรียนวิทยาสาธิต ขอแสดงความยินดีกับคนเก่งวิทยาสาธิต สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษโครงการต่างๆ