เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาสาธิต

หลักสูตรทันสมัยเน้นพัฒนาการเด็กตามหลักวิชาการ อาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์สูงและใช้ระบบการสอนแบบใหม่ / ห้องเรียนมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์การสอนครบครัน การรับ-ส่ง สะดวก ปลอดภัย / เสริมทักษะเด็กด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบสาธิต ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ / ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ / บริหารงานโดย ดร.ศุภลักษณ์ กาญจนเมธากุล

สัญลักษณ์ของเรียน

เกี่ยวกับโรงเรียน

โล่ ความหมาย : เปรียบเสมือนเกราะป้องกันตัวเองของนักเรียนทุกคน


อัตลักษณ์ของโรงเรียน

ไหว้อย่างไทย


เอกลักษณ์ของโรงเรียน

มีสัมมาคารวะ


ระดับชั้น


>>หน้าแรก<< >>เพจ facebook โรงเรียน<< >>ติดต่อโรงเรียน<<