ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน วิทยาสาธิต – wittayasathid school

โรงเรียนวิทยาสาธิต ได้เริ่มก่อสร้างโดยวางเสาเอกอาคารอนุบาลในวันเสาร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ประกอบด้วยอาคาร ๓ ชั้น สองหลัง และอาคาร ๒ ชั้น หนึ่งหลัง มีห้องเรียน ๑๖ ห้อง ได้แก่ ห้องพยาบาล ห้องธุรการ ห้องศูนย์การเรียน ห้องเก็บของ ๒ ห้อง และห้องประชุม ๒ ห้อง การก่อสร้างใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐ เดือน และแล้วเสร็จในวันเสาร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๑ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๕ ล้านบาท

          โรงเรียนได้ดำเนินการวางเสาอาคารประถมศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วยอาคาร ๔ ชั้น สองหลัง มีจำนวนห้องทั้งสิ้น ๓๐ ห้อง และห้องประกอบการเรียนการสอน อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องคณิตศาสตร์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพักครู ห้องพยาบาล ห้องดนตรี ห้องโสต และลานอเนกประสงค์ การก่อสร้างแล้วเสร็จเปิดดำเนินการสอนในปีการศึกษา ๒๕๔๓ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น ๒๓ ล้านบาท

          อาคารของโรงเรียนถูกออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เน้นความโปร่งโล่งตาและความสะดวกสบายในการใช้สอยที่ลงตัว เป็นนวัตกรรมใหม่ของโรงเรียน ซึ่งแตกต่างไปจากอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นแบบสี่เหลี่ยมที่มีกันอยู่ทั่วไป โดยอาศัยหลักจิตวิทยาของการกระตุ้นและเร้าใจเด็กให้เกิดความสนใจ เรียนรู้ ผ่านทางรูปลักษณ์ของอาคารและสีสัน โรงเรียนเปิดรับเด็กรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๔๑ โดยเริ่ม

  • โครงการบ้านสาธิตเป็นโครงการฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ ๑๖ มีนาคม ถึงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๑

นักเรียนรุ่นแรกของโรงเรียนมีจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๘ คน

          โรงเรียนวิทยาสาธิต ตั้งอยู่เลขที่ ๙/๒ ถนนโกมารภัจจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ก่อตั้งโดย นายธวัช กาญจนเมธากุล ซึ่งมีความตั้งใจที่จะทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมในจังหวัดภูเก็ต และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาชั้นปฐมวัยว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี โดยทราบดีว่าการลงทุนด้านการศึกษาเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มทุนในรูปตัวเงิน แต่ด้วยความตั้งใจจริงที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคม จึงได้ตัดสินใจลงทุนก่อสร้างโรงเรียนขึ้นท่ามกลางเสียงคัดค้านของคนใกล้ชิด ในระยะแรกโรงเรียนวิทยาสาธิตเป็นโรงเรียนระดับอนุบาล และขยายเป็นระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ในระยะที่สอง

>>หน้าแรก<< >>เพจ facebook โรงเรียน<< >>ติดต่อโรงเรียน<<