ติดต่อเรา

ที่ตั้ง ๙/๒ ถนนโกมารภัจจ์

ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ ๘๓๐๐๐


โทรศัพท์ (๐๗๖) ๒๒๖๐๒๙ – ๓๐
ห้องธุรการ : 086-9519862


E-mail : wittayasathidschool@gmail.com


แผนที่โรงเรียนวิทยาสาธิต